Monitorovací software pre váš počítač
Chcete vedieť čo robia za počítačom vaše deti, ako využívajú pracovný čas vaši zamestnanci ?
Sledujte aký software používajú, čo píšu a  v ktorom programe, aké zariadenia pripájajú, ktoré súbory vytvárajú a mažú....
Snímajte obrazovku a získajte tak úplný prehľad .....
Alebo nesnímajte nič, zapnite v programe varovanie o monitorovaní a  použite tento software ako preventívny nástroj .....
Využite tento software na zálohu písaného a  kopírovaného textu, poznámok, hesiel, obrázkov alebo ako nástroj na snímanie obrazovky..
Back
Next
Nová verzia PcPodPalcom 4.2 :
Rozšírenie pre OS Windows Vista 32/64 bit, Windows 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit
Podpora snímania aj pri prihlásených viacerých užívateľov súčasne
Snímania v každom programe aj pri zapnutom UAC a v chránenom režime.
Jednoduché, rýchle a vylepšené ovládanie
Takmer žiadna záťaž CPU
Integrovaný rýchly odinštalátor
Stránka na stiahnutie >>>>>